Derecelendirme Ölçekleri

Anketler de çoğunlukla, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin belirli bir ölçeğe göre derecelendirilmesini talep edilir. Bazı anketler de çeşitli cümleler tanımlayarak anketi cavaplayıcılardan ifade edilen cümlelere ne kadar katıldıkları ve katılmadıkları konusunda bir derecelendirme yapmalarını istenir.

  • Hiç katılmıyorum // Çok Kötü // Hiç Beğenmiyorum
  • Katılmıyorum // Kötü // Beğenmiyorum
  • Bazen katılıyorum // Orta // Kısmen
  • Katılıyorum // İyi // Beğeniyorum
  • Tamamen Katılıyorum // Çok İyi  // Çok Beğeniyorum

Derecelendirme ölçeklerini oluştururken, son noktaların ve aralıkların birbirine eşit mesafede ve anlam olarak birbirine zıt olduklarından emin olunmalıdır. Eğer ölçekler bu şekilde belirlenmediği takdirde anketten alınacak cevapların belli bir yöne doğru meyilli olma riski doğar. Çoğunlukla ölçek soruları önceki çalışmalardan temin edilebilir.

Yorumlar ve Ucu Açık Sorular.

Açık uçlu soruların cevapları, anketi cevaplandıranlara, sorulan genel sorulara ek yorumlar getirme veya ilave bilgiler verme izni tanır. Bu tip soruların yanına, çoğunlukla anketi cevaplayanların kendi cümleleri ve formatlarını kullanarak önemli gördükleri konuları dile getirebilmeleri için boşluk bırakılır.

Örnekleri aşağıda verilmiştir :

Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? ———————————————————

Evlenmek istediğiniz kişide aradığınız özellikler nelerdir? —————————————————————————

Bu tür sorular, Sorunun cevap şıklarının net olarak oluşturulamaması veya farklı fikirlerin ve çeşitli alternatiflerin oluşturulması açısından faydalıdır. Diğer taraftan ise, bu tip sorulara verilen cevapların yorumlanması ise güç olabilir.