Anket Blog

Blog

Anket Öğelerini Tekrar Gözden Geçirmek

Potansiyel anket sorularını hazırladıktan sonra anketin amacına uygunluk, cevaplandıranlara uygunluk ve analize uygunluk açısından tekrar gözden geçirin : Anketin amacına uygunluk: Anketin amacından sapan sorular, ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamayacaklardan herhangi bir sorunun ankette neden yer aldığı ile ilgili olarak; özel bir sebebi olduğundan emin olunmalıdır. Her zaman anketin nihai amacı ve bu amaca ulaşmak için…

Read More

Anket Soru Sırası ve Pilot Uygulama

Soru sırası elde edilecek sonuçları önemli derecede etkileyebilir. 1. Giriş Soruları: Araştırmanın giriş bölümünde, araştırma konusu ile doğrudan ilgili kolay cevaplanabilir türde sorulara yer verilmelidir. 2. Hassas Sorular: Hassas soruların anketin ilerleyen bölümlerinde yer alması tavsiye edilen bir uygulamadır. Bazı sorularda cevaplayıcılardan dini inançları, etnik özellikleri, cinsel tercihleri, gelir düzeyleri gibi bilgiler istenebilir. 3. İlgili…

Read More
×