Yazar: Anket TR

Blog

Anket Nedir? Anket Hazırlama

Bilgi toplamanın birçok yöntemi vardır. Bunlar; Gözlem yolu ile bilgi toplama, önceki raporları birleştirme, Çeşitli resmi ve tüzel kurumlardan düzenlenmiş bilgi alma, Mülakat yöntemi ve anket ile bilgi toplama. Bu bilgilerin bir çoğu genel olduğu için genellikle bizim işimize yaramaz ya da bize bir olay hakkında genel fikirler verirler. İnsanlardan genel veya özel bir konu…

Read More

Anketin Amacı Nedir?

Anketler çok çeşitli amaçlar için düzenlenebilirler: Bilimde, Hipotezlerin sınanması, Bir konunun tespit edilmesi, var olan bir olayın yarattığı sonuçların belirlenmesi, farklı değişkenler arasında ilişkinin yakalanması, Pazar araştırmalarında; Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi / müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, Politikada; Mevcut politika ve programlar ile yenilerinin etkinliklerinin ölçülmesi gibi konular olabilir.  

Read More

Anket Sonuçlarını Kim Kullanacak?

Bilimsel araştırmalarda genellikle anketi hazırlayan kişiler anket sonuçlarını kendileri kullanırlar. Ancak Pazar araştırmalarında Yöneticiler, Politikada ise Siyasetçiler Anket sonuçlarını kullanacaklardır. İster bilim adamı, ister politikacı veya yönetici olsun anket hazırlanırken aşağıdaki sorulara dikkat edilmelidir. Ne tür bilgi gereksinimleri var? Bu sonuçlara dayanarak ne tür kararlar alacaklar? Verileri nasıl tasnif edecekler? Detaylı cevaplara mı ihtiyaçları var…

Read More

Anketi Geliştirmek

İlgilendiğiniz konu hakkında aklınıza gelen tüm anket sorularını yazın. Başlangıçta birçok sorunun bulunması az sayıda sorunun bulunmasından çok daha iyidir. Mükemmel soruyu yazmak için uğraşmayın. En başta tüm konuların kapsama alınmış olması, cümlelerin güzelliğinden çok daha önemlidir. Anket sorularını oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer düşünce geliştirme metotlarını kullanmayı düşünün. Hazırlayacağımız anketteki sorular…

Read More

Soru İçerikleri

Anket soruları formatlarına göre kategorilere ayrıldıkları gibi içeriklerine göre de kategorilere ayrılabilirler. Anket soruları içeriklerine göre üç genel içerik kategorisine ayrılırlar: Demografik sorular, olgusal sorular, ve tutum soruları. Bu kategorilerin her biri hem açık-uçlu sorularda hem kapalı-uçlu sorularda görülebilir. Demografik sorular Demografik sorular yanıtlayıcı hakkında tanımlayıcı bilgi sağlar. En yaygın olarak kullanılan demografik sorular cinsiyet,…

Read More

Derecelendirme Ölçekleri

Anketler de çoğunlukla, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin belirli bir ölçeğe göre derecelendirilmesini talep edilir. Bazı anketler de çeşitli cümleler tanımlayarak anketi cavaplayıcılardan ifade edilen cümlelere ne kadar katıldıkları ve katılmadıkları konusunda bir derecelendirme yapmalarını istenir. Hiç katılmıyorum // Çok Kötü // Hiç Beğenmiyorum Katılmıyorum // Kötü // Beğenmiyorum Bazen katılıyorum // Orta // Kısmen Katılıyorum…

Read More
×