Anketin Amacı Nedir?

Anketler çok çeşitli amaçlar için düzenlenebilirler:

Bilimde,

  • Hipotezlerin sınanması,
  • Bir konunun tespit edilmesi,
  • var olan bir olayın yarattığı sonuçların belirlenmesi,
  • farklı değişkenler arasında ilişkinin yakalanması,

Pazar araştırmalarında;

  • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi / müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
  • Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

Politikada;

  • Mevcut politika ve programlar ile yenilerinin etkinliklerinin ölçülmesi gibi konular olabilir.