Anket Soru Sırası ve Pilot Uygulama

Soru sırası elde edilecek sonuçları önemli derecede etkileyebilir.

1. Giriş Soruları: Araştırmanın giriş bölümünde, araştırma konusu ile doğrudan ilgili kolay cevaplanabilir türde sorulara yer verilmelidir.

2. Hassas Sorular: Hassas soruların anketin ilerleyen bölümlerinde yer alması tavsiye edilen bir uygulamadır. Bazı sorularda cevaplayıcılardan dini inançları, etnik özellikleri, cinsel tercihleri, gelir düzeyleri gibi bilgiler istenebilir.

3. İlgili Sorular: İlgili sorular bir araya getirilerek, cevaplayıcının bir konudan diğerine atlamasının önlenmesi ve bir konu üzerinde yoğunlaşmasının sağlanması amaçlanır.

Anketin Pilot Testi

Anket taslağını hazırladıktan sonra, anketi daha fazla kontrol etmek ve geliştirmek için bir pilot testi yapılmalıdır. Pilot test, anketi tüm katılımcılara dağıtmadan evvel onun kolay anlaşıldığından veihtiyaç duyulan veriyi sağlayabildiğinden emin olmak için deneme yapmak için tüm katılımcıları temsil eden küçük bir grup üzerinde uygulanmasıdır.

Pilot uyguladıktan sonra insanlara anlaşılmayan soruları veya farklı anlamda anladıkları sorular belirtmeleri istenmeli ve anket tekrar gözden geçirilmelidir.

Bu aşamalardan sonra anketinizi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.