Anket Sonuçlarını Kim Kullanacak?

Bilimsel araştırmalarda genellikle anketi hazırlayan kişiler anket sonuçlarını kendileri kullanırlar. Ancak Pazar araştırmalarında Yöneticiler, Politikada ise Siyasetçiler Anket sonuçlarını kullanacaklardır. İster bilim adamı, ister politikacı veya yönetici olsun anket hazırlanırken aşağıdaki sorulara dikkat edilmelidir.

  • Ne tür bilgi gereksinimleri var?
  • Bu sonuçlara dayanarak ne tür kararlar alacaklar?
  • Verileri nasıl tasnif edecekler?
  • Detaylı cevaplara mı ihtiyaçları var yoksa ?resme bakmak? yeterli olacak mı?
  • Bilginin kendilerine ne şekilde sunulmasını tercih ediyorlar?

Ne tür bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır?

Anketin amacına ulaşabilmesi için, ilgi duyulan mevzu ve konular ile bilginin hangi formda talep edildiğini belirleyin. Örneğin ?Okulların Başarısı? konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız başarıyı etkileyen faktörlerin hepsini ankete yansıtmanız gerekmektedir. Bu bilgiler içinde ebeveyn, öğrenci, okul ve öğretmen bilgileri de olmalıdır.

Anketin geliştirilmesinden kim sorumlu olacak?

Anketler genelde az sayıda üyesi olan takımlar tarafından geliştirilir. Araştırma yapılan alanda bilgi birikimi kişiler tarafından ve anket hazırlama tekniğini bilen kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Çünkü ankette soruyu sorma biçimi bile insanları cevap verme konusunda etkilemektedir. Yönlendirici ve insanların aklını karıştıran bir soru yanlış bilgi toplanmasına sebep olacaktır. Eğer ilgilenen konu hakkında tecrübeli ve bilgili uzmanlar bulunamazsa çalışma yapılacak evrenden birkaç kişi ile derinlemesine mülakat yapılarak veya kompozisyon hazırlatarak elde edilen metinlerden sorular üretilmelidir. Daha sonra mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır.