Anket Öğelerini Tekrar Gözden Geçirmek

Potansiyel anket sorularını hazırladıktan sonra anketin amacına uygunluk, cevaplandıranlara uygunluk ve analize uygunluk açısından tekrar gözden geçirin :

Anketin amacına uygunluk: Anketin amacından sapan sorular, ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamayacaklardan herhangi bir sorunun ankette neden yer aldığı ile ilgili olarak; özel bir sebebi olduğundan emin olunmalıdır. Her zaman anketin nihai amacı ve bu amaca ulaşmak için gerekli olan bilgi çeşidi üzerine odaklanılmalıdır. Soruların araştırma yapılan konularla ilgili olduğundan emin olmak için, tüm soruları dikkatli bir şekilde anketin amacıyla karşılaştırılmalıdır.

Anketi cevaplayacak kişilere uygunluk: İnsanların cevaplandırabileceği bilgilerinin olmadığı sorular ankette yer almamalıdır. Mesela, müşteriler mağazanın yerleştirme düzeni ile ilgili soruları büyük olasılıkla cevaplandırabilecekken, mağaza hangi yılda kurulduğu mağazanın kaç tane şubesinin olduğu ile ilgili soruları cevaplandıramazlar.

Uygun türde cevap sağlamaya yeterli olması: Anketle elde edilen bilginin nasıl özetleneceği ve ne tür analizler yapılabileceği iyi düşünülmeli ve sorular buna göre yeniden düzenlenmelidir. Örneğin anket sonucunda elde edilecek bilgilerden sadece betimsel istatistik olan frekans tabloları, ortalamalar ve grafikler mi elde edilecek, yoka karşılaştırma analizleri, korelasyon analizlerimi yapılacak? Bu bilinmelidir ve soruların bunlara cevep verip vermediği iyi sorgulanmalıdır.

Uygun olmayan ve gereksiz sorular varsa onları elenmeli ve belirsiz olanlar açık hale getirilmelidir. Soruları incelerken çok anlamlı, birbiriyle örtüşen, gereksiz, imalı, bilgilendirici soru gibi durumları ilede incelemek gerekir. Genellikle bu inceleme pilot anket uygulamasından sonra yapılmalıdır.

Çok anlamlı. Yanlış anlaşılabilecek kelime ve ifadelerden kaçının.

Birbiriyle örtüşen. Birbiriyle örtüşen cevap seçeneklerinden kaçınılmalıdır. Kesişen seçenekler anketi cevaplandıracak kişilerin bir kısmının kafasında karışıklığa sebep olur. Dolayısıyla da bilginin yorumlanmasında da zorluğa sebep olur.

İki farklı anlama sahip olma. Sorudaki kelimeler tek bir anlama sahip olmalıdır.

Sade: Cevap verenleri aynı soru içerisinde iki farklı konuya yönlendirmekten kaçınılmalıdır.

İma. Arzulanan cevabı ipucu vermek suretiyle ima etmekten veya cevapları sadece istenen cevaplarla sınırlandırmaktan kaçınılmalıdır.

Gereksiz. Aynı soru birden fazla sorulmamalıdır. Bazı anketlerde ölçek geliştirirken aynı soru farklı kelimelerle veya soru tersten sorularak tekrar sorulabilir. Bu durum, anketi dolduran kişilerin ankete samimi bir şekilde cevap verip vermediklerini kontrol etmek amacı ile yapılmaktadır. Uygunsuz sorularla tekrarlı sorular yeniden yazılmalı veya silinmelidir.

Anlamı belirsiz sorular: Anlam bozukluğu olan ve ne demek istediği soru türleridir.