Anket Nedir? Anket Hazırlama

Bilgi toplamanın birçok yöntemi vardır. Bunlar; Gözlem yolu ile bilgi toplama, önceki raporları birleştirme, Çeşitli resmi ve tüzel kurumlardan düzenlenmiş bilgi alma, Mülakat yöntemi ve anket ile bilgi toplama. Bu bilgilerin bir çoğu genel olduğu için genellikle bizim işimize yaramaz ya da bize bir olay hakkında genel fikirler verirler. İnsanlardan genel veya özel bir konu hakkında görüşlerini almak için kullanılan yöntem anket ile bilgi toplama yöntemidir. Özellikle Sosyal bilimlerde Deney ve gözlemle veri toplamanın yanında sıklıkla kullanılan yöntemlerinden biri de anket yöntemidir.

Anketler çok çeşitli türlerde bilgi toplamak için kullanılırlar. Anket formunu kullanarak İnsanların tercihleri, tutumları, inançları, duyguları, davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, vb. konular üzerinde bilgi alabiliriz. Bu çalışmada bir anketin içeriğinin nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu bilgiler mükemmel yada iyi bir anket oluşturmanızı tam anlamıyla sağlamaz.  Anketinizi hazırladıktan sonra anket hazırladığınız konunun uzmanından görüş almanız gerekmektedir.